Les distàncies de la VolCAT 2018 encara no estan definides al 100%, a mesura que ho estiguin ho comunicarem i estaran visibles.

 

Per tenir una referència y fer-se una idea, les distàncies solen ser:

Etapa 1. 60 km +1.500 Mts
Etapa 2. 75 km +2.500 Mts  ( Mur 1 quilòmetre i 100 metres al quilòmetre 63 )
Etapa 3. 40 km +1.000 Mts