Descarregar etapa 1

Etapa 1 - 63km 1200m D+

Aquest és el track provisional de la primera etapa de la VOLCAT 2018. És provisional ja que encara falten les autoritzacions pertinents per poder passar per alguns punts concrets. La setmana abans de la VOLCAT passarem els tracks definitius però recordeu que no son necessaris per realitzar la prova ja que el recorregut estarà marcat per la senyalització estàtica que col·loca l'organització.

Tingueu present que són provisionals i que això comporta: 

- Alguns trams no adequats

- Manca d'autoritzacions municipals i de particulars 


Ser molt acurats amb el medi ambient i no deixeu restes d'envasos de productes energètics durant el recorregut.

 

 

Etapa 2 - 75km 1900 D+

Aquest és el track provisional de la segona etapa de la VolCAT 2018. És provisional ja que encara falten les autorizacions pertinents per a poder passar per alguns punts concrets. La setmana abans de la VolCAT passarem els tracks definitius, però recordeu que no son necessaris per a realitzar la prova, ja que el recorregut estarà marcat per la senyalització estàtica que col·loca l'organització. Teniu present que són provisionals i que això comporta: 

- Alguns trams no adequats (l'arribada a Igualada és per asfalt) 

- Falta d'autoritzacions municipals i de particulars 

Ser molt acurats amb el medi ambient i no deixeu restes d'envasos de productes energètics durant el recorregut.

 

 

Etapa 3 - 38km 900 D+