Reglament

1. Introducció

1.1. És una cursa de MTB per etapes (XCS2), dividida en 4 etapes.

1.2. És una competició individual (només la prova UCI).

1.3. La competició tindrà lloc del divendres 09 d'octubre al dilluns 12 d'octubre de 2020. 

1.4. La competició es disputa a Igualada (comarca de l'Anoia). Totes les sortides i arribades de totes les etapes són a Igualada.

1.5. La competició segueix les normes tècniques i esportives de la UCI (Unió Ciclista Internacional) en les categories elit masculí i femení.

1.6. La competició és puntuable per la categoría UCI XCS 2.

2. Inscripcions

2.1. Qualsevol persona que desitgi participar en aquesta competició ha de registrar-se a la pàgina oficial: www.ticketoci.net. Perque l'inscripción sigui vàlida és obligatori omplir tots els camps requerits al formulari i pagar els drets d'inscripció.

2.2. El període d'inscripció finaliza el 6 d'octubre de 2020 o fins completar les 800 places disponibles.

2.3. Els participants han d'estar en possessió d'una llicència de competició ciclista, expedida per una federació ciclista nacional aprovada per la UCI. Els participants que desitgin competir a les categories UCI elit masculina i femenina han de disposar d'una llicència de competició ciclista anual.

2.4. En cas de tenir una llicència cicloturista pot participar a la modalitat OPEN/POPULAR. També és possible adquirir una llicència de dia, amb un cost adicional de 10 €.

2.5. IMPORTANT: D'acord a la normativa de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), els participants estrangers que tinguin una llicència de ciclisme no tramitada por la RFEC, han de tenir una autorització escrita de la seva federació nacional, permís de sortida, que certifiqui que l'asseguraça és vàlida a Espanya. Aquest document ha de presentar-se als comissaris per a poder recollir el dorsal.

2.6. Durant les comprovacions administratives s'entregarà un braçalet a tots els participants, que hauran de portar durant els dies de competició. Aquest braçalet permet accedir a les àrees reservades als participants i garantitza el compliment de les mesures de seguretat.

2.7. El preu d'inscripció per participant és:

4 etapes

•  220 € des del 04 febrer fins el 07 d'octubre de 2020

Half

•  130 € des del 04 febrer fins el 07 d'octubre de 2020

1 etapa

•  50 € des del 04 febrer fins el 07 d'octubre de 2020

 2.8. L'inscripció inclou:

• El dret a formar part de la competició.
• Regals d' inscripció. Maillot oficial de la prova (la talla està garantitzada fins a un máximo d'1 mes i mig abans del tancament).
• Placa i dorsal
• Control electrònic de xip.
• Avituallaments líquids i sòlids (tres per etapa)
• Menjar al finalitzar cada etapa (excepte a la primera, que serà un avituallament)
• Bici escombra
• Assistència mèdica dins del recorregut.
• Guardaroba
• Regal Finisher
• Lavabos
• Servei de neteja de bicicleta.
• Altres serveis addicionals al paddock.

2.9. Serveis opcionals i addicionals:

• Zona caravanes
• Zona acampada
• Zona expo
• Altres a concretar

2.10. En cas de descalificació o retirada de la competició, el preu de l'inscripció no serà retornat, ni total ni parcialment.

2.11. Política de cancel·lació i canvis (respecte al preu d'inscripció):

• Canvis de titularitat, 5€ de penalització.
• 50% de PENALITZACIÓ, fins el 15/06/2020.  Devolució del 50% de l'import de l'inscripció.
• 80% de PENALITZACIÓ, del dia 16/06/2020 fins el 25/09/2020. Devolució del 20% de l'import de l'inscripció.
• Cancel·lacions sol·licitades a partir d'aquestes dates, no es farà cap devolució.
• Els canvis han de sol·licitar-se a: outdoor@ocisport.net 

3. Participants

3.1. Tots els participants han de tenir com a mínim 19 anys a 31 de desembre de l'any en que té lloc la competició.

3.2. Els participantes es poden registrar en aquestes categories a la modalidad PRO/COMPETICIÓ:

• ELIT FEMENÍ. Dones que fan els 19 años o més a 31 de diciembre de l'any en què es disputa la prueba. Només en el cas d'estar en possessió de llicència cliclista aprovada per la UCI es pot optar a obtener punts i premis en metàlic.
• ELIT MASCULÍ. Homes que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Només en el cas d'estar en possessió de llicència cliclista aprovada per la UCI es pot optar a obtenir punts i premis en metàlic.
• MASTER 30. Homes i dones que fan els 30 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicencia elit no podran competir en Master 30.
• MASTER 40. Homes i dones que fan els 40 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicència elit o Master 30 no podran competir en Master 40.
• MASTER 50. Homes que fan els 50 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicència elit, Master 30 o Master 40 no podran competir en Master 50

3.3. Els números de dorsal seran assignats per categories i segons l'ordre de registres i última actualització del rànquing UCI. 

3.4. Els participants es poden registrar en aquestes categories a la modalitat OPEN / POPULAR:

• OPEN MASCULIÍ.  Homes que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova.
• OPEN FEMENÍ. Dones que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova
• OPEN DUO MASCULIN. Parella formada por dos homes que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què se disputa la prova. Poden tenir llicència de competició (al tractar-se d'una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), s'admeten llicència cicloturista o llicència de dia.
• OPEN DUO FEMENÍ. Parella formada per dues dones que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Poden ser posseidores de la llicència de competició (al tractar-se d'una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), llicència cicloturista o llicència de dia.
• OPEN DUO MIXTE. Parella formada per un home i una dona que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Poden ser posseidores de la llicència de competició (al tractar-se d'una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), llicència cicloturista o llicència de dia.

3.5. Tots els participants que únicament s'inscriguin a una o dues etapes, encara que disposi de llicència federativa UCI en vigor, participaran únicament en categoria OPEN.

3.6. Tots aquells participants que estiguin inscrits en categoria PRO i abandonin la carrera, podran seguir participant però únicament en categoria OPEN i amb tota la normativa que regeix aquesta modalitat.

4. Reuniones de equipos

4.1. Habrá una reunión de equipos el jueves previo a la prueba  de obligada asistencia para Directores de Equipo.  Cualquier participante es bienvenido pero no está obligado a asistir. Se revisarán los detalles de las etapas y se informará de posibles cambios que pueda haber en el desarrollo de la carrera. 

4.2. Todos los cambios serán anunciados en la cartelera informativa de la carrera, y será responsabilidad de los participantes mantenerse informados. La web oficial de la carrera también contará con un cartel informativo para poder estar al corriente de todas las novedades de última hora.

5. Procedimiento de la carrera

5.1. Esta competición sigue el reglamento general de la UCI y la normativa específica de Mountain Bike de la UCI.

5.2. Después de cada etapa ya las 19:00h como muy tarde, los resultados de la etapa y  la clasificación general serán publicados en la web oficial de la carrera y en la cartelera informativa.

5.3. La zona de salida se abrirá 20 minutos antes de la hora de salida.  5.4-Hay diferentes zonas de salida según la clasificación general de la competición. 

5.5. Cinco minutos antes de la hora de salida, se prohibirá el acceso a la zona de salida y los participantes que se añadan se situarán al final de cada uno de los grupos de salida.

5.6. Ningún participante puede incorporarse a la carrera una vez dada la salida oficial, salvo que un comisario lo permita. Los participantes que empiecen después de la salida oficial serán considerados DNS (Did Not Start).

5.7. Cualquier incumplimiento del reglamento supondrá la descalificación del participante en cuestión.

5.8. Los participantes que dejen de formar parte de la clasificación oficial podrán seguir participando en el evento de manera no competitiva, siempre y cuando no influya en el desarrollo de la competición. En caso de no respetar esta norma serán expulsados de la carrera, sin posibilidad de continuar.

6. Tiempos de corte

6.1. Horarios de corte. La organización establece una velocidad de corte, que podrá aplicar en caso que sea necesario. La mediana establecida es de 10 km/h y será establecido siempre que la organización lo considere necesario. 

7. Salida neutralizada

7.1. Por razones de seguridad la salida de cualquier etapa puede ser neutralizada. El director de la carrera encabezará la salida con un vehículo oficial de la carrera. Luego que el director de carrera de la salida a la etapa los participantes pueden empezar a competir.

7.2. Cuando el vehículo oficial haya llegado al final del tramo neutralizado, se detendrá a un lado para indicar el final de la neutralización.

7.3. Durante la salida neutralizada está prohibido adelantar el vehículo del director de carrera.

8. Recorrido

8.1. Este recorrido será debidamente señalizado con marcas, especialmente en los puntos conflictivos, como cruces o calles.

8.2. El recorrido estará abierto al tráfico pero debidamente controlado. Los participantes deberán seguir las indicaciones de las autoridades de tráfico y circular con precaución.

8.3. El recorrido incluye subidas exigentes y tramos con bajadas técnicas. Es la responsabilidad del participante decidir que tramo es ciclable. La organización no se hace responsable de las habilidades o estado de forma de cada uno de los participantes.

8.4. Durante el recorrido hay puntos de controles.

8.5. En los puntos de control un comisario anotará el número de dorsal de cada participante y su tiempo.

8.6. Saltarse un punto de control supondrá la descalificación del participante en cuestión.

8.7. No seguir las indicaciones en un segmento supondrá la descalificación del participante en cuestión.

8.8. El abandono del recorrido establecido por la organización supondrá la descalificación del participante en cuestión.

9. Avituallamientos

9.1. Las zonas de avituallamiento están debidamente señalizadas en el recorrido. En estos encontrará todo lo necesario para cubrir las necesidades de los corredores entre las etapas en cuanto a la alimentación e hidratación.

9.2. Los puntos de avituallamiento de equipos serán los puntos donde la asistencia será permitida.

10. Marcaje

10.1. La carrera estará marcada con cintas y flechas de dirección. No es necesario ningún aparato electrónico para seguir la carrera.

10.2. Cada diez kilómetros, se indicará la distancia hasta meta. También se indicarán los últimos cinco kilómetros hasta la línea de llegada.

11. Abandonos

11.1. Cualquier participante que abandone debe informar a la organización tan pronto como le sea posible.

11.2. No informar del abandono podría suponer la expulsión de la competición.

11.3. En caso de accidente o emergencia, y teniendo en cuenta la seguridad de los participantes, la organización se reserva el derecho de forzar la retirada de un participante de la competición.

12. Resultados

12.1. Los resultados de cada etapa están establecidas de acuerdo con el tiempo requerido para completar cada una de las etapas, más las penalizaciones.

12.2. El tiempo total de las etapas completadas y el tiempo total de penalización, determinan las clasificaciones finales.

12.3. Se establecen las siguientes clasificaciones en la modalildad PRO/COMPETICION:

• General
• Elite femenino
• Elite masculino
• Master 30
• Master 40
• Master 30 femenino
• Master 40 femenino
• Master 50
• Master 60

En la modalidad OPEN/POPULAR, la clasificación será según las siguientes categorías:

• OPEN HOMBRE
• OPEN MUJER
• OPEN DUO FEMINA
• OPEN DUO MASCULINO
• OPEN MIXTO

12.4. Hay una clasificación de la UCI para Elite femenino y masculino, para poder premiar a los participantes con puntos UCI y premios en metálico.

12.5. Cualquier participante que no complete una etapa oficialmente no es considerado Finisher.

12.6. Todos los participantes llevan un chip de un solo uso para poder registrar sus tiempos y poder hacer seguimiento. Los comisarios deben aprobar estos tiempos para validar los resultados.

13. Premios

13.1. Habrá una ceremonia de entrega de premios a cada etapa y para cada categoría,, sólo para la modalidad PRO/COMPETICIÓN.

13.2. Sólo los 3 hombres y 3 mujeres  ganadores de la etapa de cada categoría y los líderes de carrera serán llamados por el podio (ver horarios podio)

13.3. Los premios en metálico y los UCI puntos sólo reconocen las categorías UCI Elite y Sub-23.

13.4. Los premios en metálico  sólo se entregarán al final de la última etapa. UCI élite masculino. Premios según lo establecido por la UCI.

13.5. Clasificación por equipos: Puntúan 2 hombres y 1 mujer, y se suman los tiempos de los 3 corredores. La suma de los tiempos de las 4 etapas dan la clasificación final por equipos. En cada etapa subirá al podio el primer equipo clasificado, mientras que en la general final subirán los 3 mejores equipos de la VolCAT 2020

13.6. Los participantes que tengan un premio en metálico deben rellenar y entregar la documentación requerida por la organización a la oficina de carrera (situada en la salida de Igualada) antes del domingo  12 de abril de 2020 a las 14.00h. En caso de no hacerlo la organización entenderá que el participante rechaza el premio en metálico.

14. Bicicleta

14.1. La bicicleta debe cumplir el reglamento de la UCI, tanto en cuanto a las características técnicas como las medidas de seguridad.

14.2. Los participantes pueden cambiar la bicicleta en cada etapa pero no pueden cambiar completamente o cambiarla durante la etapa (reglamento UCI).

14.3 Las bicicletas estacionadas en el parking oficial de la carrera sólo podrán retirar los participantes que lleven el brazalete con el número de dorsal correspondiente.

15. Equipamiento

15.1. Es obligatorio competir con el número de dorsal asignado por la organización. El número de dorsal debe ser colocado en la parte frontal de la bicicleta y en la espalda del participante. Ambos deben ser claramente visibles y no pueden ser modificados. El chip electrónico no puede ser modificado y  va adherido en la parte posterior de la placa.

15.2. Todos los líderes de la clasificación general deben llevar el maillot de líder, entregado por la organización. El maillot de líder tiene un espacio en blanco tanto delante como detrás reservado a los patrocinadores del participante.

15.3. Es la responsabilidad del participante colocar sus patrocinadores en el espacio reservado del maillot de líder.

15.4. Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil.

15.5. Puede ser necesario en algunas etapas llevar determinada ropa cálida (impermeable, perneras térmicos, etc). La elección del material es responsabilidad de los participantes.

15.6. La organización no se hará responsable en caso de avería de la bicicleta.

16. Deporte y naturaleza

16.1. La BTT es un deporte competitivo y/o una actividad de ocio que tiene lugar en un entorno natural y el impacto que puede tener en el medio ambiente es reponsabilidad de todos los participantes y los organizadores. Se pide a los participantes que no tiren basura en ruta y que sean respetuosos con el medio ambiente (no pedalear fuera de los caminos y no tomar atajos que puedan dañar la vegetación), que sean cuidadosos con los animales, etc.

16.2. Los comisarios  y la organización se reservan el derecho de descalificar cualquier participante que no respete el medio ambiente o las propiedades privadas que se crucen durante la carrera, y de expulsarlo sin posibilidad de seguir participando en la competición.

17. Consideraciones

17.1. Cualquier participante puede ser sujeto a un control antidopaje siguiendo el reglamento de la UCI.

17.2. Todos los participantes deben ser respetuosos con los demás ciclistas, comisarios, miembros de la organización, periodistas y espectadores.

17.3. El recorrido por donde tiene lugar la competición es trazado exclusivamente para la carrera y no se permite la difusión del track.

17.4. Los comisarios se reservan el derecho de descalificar cualquier participante que no respete estas consideraciones, y de expulsarlo sin posibilidad de seguir participando en la competición.

17.5. Todos los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización, que puede utilizar cualquier fotografía o video que se derive de la competición.

17.6. La organización no se hace responsable ni de los gastos ni deudas que puedan contraer los participantes durante el transcurso del evento.

17.7. Si es necesario y sólo en caso de fuerza mayor y con el fin de garantizar el desarrollo del evento y la seguridad de todas las personas (participantes, comisarios, equipo técnico, etc.) la organización se reserva el derecho de de retrasar la hora de salida, modificar, alterar o cancelar una etapa.

18. Reclamaciones

18.1. Las reclamaciones deben presentarse formalmente a los comisarios y se tramitarán siguiendo la normativa de la UCI.

19. Paddock

19.1. Ningún participante ni miembro del equipo puede acampar o pasar la noche en el paddock, sólo aquellos que estén autorizados por la organización. Se tiene que hacer la correspondiente reserva de espacio con el pago correspondiente al área reservada, podéis realizarla en www.ticketoci.net

19.2. Habrá una zona destinada a la acampada o estacionamiento de furgonetas camper o caravanas. En determinadas zonas será posible contratar electricidad adicionalmente. Es necesario hacer la reserva en: www.ticketoci.net.

20. ORDEN DE SALIDA

20.1. El orden de salida de la primera etapa será por orden de puntuación del ranking UCI y seguidamente por el orden de dorsals. Las restantes 3 eapas según la clasificación por categoría en los cajones pertinentes.

INSCRIBIRSE EN LA VOLCAT IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO. TAMBIÉN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN.