Reglament

1. Introducció

1.1. És una cursa de MTB per etapes, dividida en 4 etapes.

1.2. És una competició individual de nivell UCI XCS2 (només la prova PRO), que també es pot disputar en parella o individualment de forma OPEN (llicència cicloturista)

1.3. La competició tindrà lloc del 01 al 04 d'abril de 2021. 

1.4. La competició es disputa a Igualada (comarca de l'Anoia). Totes les sortides i arribades de totes les etapes són a Igualada.

1.5. La competició segueix les normes tècniques i esportives de la UCI (Unió Ciclista Internacional) en les categories elit masculí i femení.

2. Inscripcions

2.1. Qualsevol persona que desitgi participar en aquesta competició ha de registrar-se a la pàgina oficial: www.ticketoci.net. Perque l'inscripción sigui vàlida és obligatori omplir tots els camps requerits al formulari i pagar els drets d'inscripció.

2.2. El període d'inscripció finaliza el 30 de març de 2021 o fins completar les 800 places disponibles.

2.3. Els participants han d'estar en possessió d'una llicència de competició ciclista, expedida per una federació ciclista nacional aprovada per la UCI. Els participants que desitgin competir a les categories UCI elit masculina i femenina han de disposar d'una llicència de competició ciclista anual.

2.4. En cas de tenir una llicència cicloturista pot participar a la modalitat OPEN/POPULAR. També és possible adquirir una llicència de dia, amb un cost adicional de 10€.

2.5. IMPORTANT: D'acord a la normativa de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), els participants estrangers que tinguin una llicència de ciclisme no tramitada por la RFEC, han de tenir una autorització escrita de la seva federació nacional, permís de sortida, que certifiqui que l'asseguraça és vàlida a Espanya. Aquest document ha de presentar-se als comissaris per a poder recollir el dorsal.

2.6. Durant les comprovacions administratives s'entregarà un braçalet a tots els participants, que hauran de portar durant els dies de competició. Aquest braçalet permet accedir a les àrees reservades als participants i garantitza el compliment de les mesures de seguretat.

2.7. El preu d'inscripció per participant és:

 2.8. L'inscripció inclou:

• El dret a formar part de la competició.
• Regals d' inscripció. Mallot oficial de la prova (la talla està garantida fins a un màxim d'1 mes i mig abans del tancament).
• Placa i dorsal
• Control electrònic de xip.
• Avituallaments líquids i sòlids (dos per etapa)
• Menjar al finalitzar cada etapa (excepte a la primera, que serà un avituallament)
• Bici escombra
• Assistència mèdica dins del recorregut – Zones tècniques.
• Guardaroba
• Regal Finisher
• Lavabos
• Servei de neteja de bicicleta.
• Altres serveis addicionals al paddock.

2.9. Serveis opcionals i addicionals:

• Zona caravanes
• Zona acampada
• Zona expo
• Mecànic + fisio
• Altres a concretar

2.10. En cas de descalificació o retirada de la competició, el preu de l'inscripció no serà retornat, ni total ni parcialment.

2.11. 

 1. Política de devolucions segons la data de sol·licitud, per als inscrits que NO contractin l’assegurança de cancel·lació de dorsal, o per als casos no coberts a la pòlissa de l’assegurança.  

Període

% Devolució

Fins el 31 de gener de 2021

75%

A partir 1 de febrer de 2021

50%

A partir 18 de març de 2021

25%

A partir del 19 de març no es realitzaran devolucions, en cas de NO contractar l'assegurança de cancel·lació.

 1. Canvi de titular

Permès sense càrrec, fins al dia 29.03.2020. L'assegurança de cancel·lació no es pot traspassar després d'haver realitzat un canvi de titularitat en tot cas s'hauria de contractar de nou.

       3. Assegurança de cancel·lació: Ribé Salat Broker Correduría de Seguros y Reaseguros SL

La corredoria Ribé Salat com a mediadora d'assegurances ofereix la cobertura d'assegurança de cancel·lació per a participants d'esdeveniments esportius. Es tracta d'una assegurança d'última generació que cobreix ser diagnosticat amb el COVID-19, lesió muscular i 23 motius més.

Aquesta assegurança cobreix el 100% de la valor de la inscripció ja que es compleixi amb algun dels motius (veure condicions). El cost d'aquesta assegurança és de l'12% de la valor de la inscripció i no serà retornat en cap cas.

La sol·licitud de reemborsament només podrà realitzar-se abans de l'inici de la prova. Per tramitar-la, el participant primer ha de comunicar a l'organització i després de fer la sol·licitud, que ha de venir acompanyada de el rebut de la inscripció i el document que acredita la no assistència, a través del següent enllaç:

Europe Assistance

4.Política de devolucions per Covid-19

Ajornament de l’esdeveniment

 • En el cas d'ajornament per motius de la situació sanitària i les seves conseqüents restriccions administratives, es proposaran unes dates alternatives per a la celebració d'aquest. Tots els participants quedaran automàticament inscrits a la data alternativa.
 • Els participants amb assegurança de cancel·lació, que per problemes aliens a l'organització no puguin participar en la nova data proposada, i sempre d'acord amb les CAUSES DE CANCEL·LACIÓ especificades en el contracte. Podran sol·licitar la devolució de l'import segons les condicions específiques.
 • Els participants que no tinguin contractada l'assegurança de cancel·lació, o per als casos no coberts en la pòlissa d'assegurances, podran cedir la seva inscripció a un company, si no volen/poden participar en les noves dates alternatives. O podran recuperar l'import de la inscripció en funció de la data de sol·licitud (política de devolucions, punt 1).

Cancel·lació del esdeveniment

 • En el cas que es cancel·li definitivament l'esdeveniment, i no es pugui celebrar ni en la data original ni en l'alternativa, tots els participants (amb o sense assegurança) podran triar entre traspassar la seva inscripció a l'edició 2022 o sol·licitar la devolució de l' 90% de la inscripció, i un cupó descompte a aplicar en la pròxima edició corresponent a l'10% de l'import de la inscripció. L'import de l'assegurança pagat no serà reemborsable en cap cas.

Restricció administrativa del número de participants

 • Si per imperatiu administratiu i a causa de la situació de la pandèmia ens obliguessin a restringir la participació a un nombre inferior als 600 participants.
 • S’assignarien dorsals fins a completar les places segons aquesta prioritat:
 1. Ciclistes Elit
 2. Ciclistes Internacionals
 3. Ciclistes Màster i Parelles federats.
 4. No Federats (l'ordre serà la data d'inscripció).
 • Aquells participants que no entressin en la quota admès, se'ls abonaria el 100% de la inscripció. L'import de l'assegurança pagat no serà reemborsable en cap cas.

Confinament lloc de residència

Si la seva residència està sota un confinament, independent del nivell de restricció que sigui, s'ha d'informar per les autoritats corresponents de la seva comunitat de la validesa de presentar un justificant d'inscripció a la competició VOLCAT 2021. Que li permetrà poder desplaçar-se.

En cap cas es realitza devolució de l'import de la inscripció per motius de confinaments selectius o perimetrals siguin de el nivell de restricció que siguin. Aquest punt no queda cobert per l'assegurança de cancel·lació.


3. Participants

3.1. Tots els participants han de tenir com a mínim 19 anys a 31 de desembre de l'any en que té lloc la competició.

3.2. Els participantes es poden registrar en aquestes categories a la modalidad PRO/COMPETICIÓ:

• ELIT FEMENÍ.
• ELIT MASCULÍ.
• SUB 23 FEMENÍ.
• SUB 23 MASCULÍ.
• MASTER 30. Homes i dones que fan els 30 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicencia elit no podran competir en Master 30.
• MASTER 40. Homes i dones que fan els 40 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicència elit o Master 30 no podran competir en Master 40.
• MASTER 50. Homes que fan els 50 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Si mantenen la llicència elit, Master 30 o Master 40 no podran competir en Master 50

3.3. Els números de dorsal seran assignats per categories i segons l'ordre de registres i última actualització del rànquing UCI. 

3.4. Els participants es poden registrar en aquestes categories a la modalitat OPEN / POPULAR:

• OPEN MASCULIÍ.  Homes que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova.
• OPEN FEMENÍ. Dones que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova
• OPEN DUO MASCULIN. Parella formada por dos homes que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què se disputa la prova. Poden tenir llicència de competició (al tractar-se d'una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), s'admeten llicència cicloturista o llicència de dia.
• OPEN DUO FEMENÍ. Parella formada per dues dones que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Poden ser posseidores de la llicència de competició (al tractar-se d'una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), llicència cicloturista o llicència de dia.
• OPEN DUO MIXTE. Parella formada per un home i una dona que fan els 19 anys o més a 31 de desembre de l'any en què es disputa la prova. Poden ser posseidores de la llicència de competició (al tractar-se d'una categoria no reconeguda per la UCI, no és possible optar ni a premis ni a punts UCI), llicència cicloturista o llicència de dia.

3.5. Tots els participants que únicament s'inscriguin a una o dues etapes, encara que disposi de llicència federativa UCI en vigor, participaran únicament en categoria OPEN.

3.6. Tots aquells participants que estiguin inscrits en categoria PRO i abandonin la carrera, podran seguir participant però únicament en categoria OPEN i amb tota la normativa que regeix aquesta modalitat.

4. Reunions d'equips

4.1. Hi haurà una reunió d'equips el divendres de la prova d'obligada assistència per a Directors d'Equip. Qualsevol participant és benvingut però no està obligat a assistir. Es revisen els detalls de les etapes i s'informarà de possibles que pot haver-hi en el desenvolupament de la cursa.

4.2. Tots els Canvis seran anunciats a la cartellera informativa de la cursa, i serà responsabilitat dels participants mantenir-se informats. El web oficial de la cursa també comptarà amb un cartell informatiu per poder estar al corrent de totes les novetats d'última hora.

5. Procediment de la cursa

5.1. Aquesta competició segueix el reglament general de l'UCI i la normativa específica de Mountain Bike de l'UCI.

5.2. Després de cada etapa i a les 19: 00h com a molt tard, els resultats de l'etapa i la classificació general seran publicats a la web oficial de la cursa i en la cartellera informativa.

5.3. La zona de sortida és obrir 20 minuts abans de l'hora de sortida.

5.4-Hi ha diferents zones de sortida segons la classificació general de la competició.

5.5. Cinc minuts abans de l'hora de sortida, es prohibirà l'accés a la zona de sortida i els participants que s'afegeixin se situara al final de cadascun dels grups de sortida.

5.6. Cap participant no pot incorporar-se a la cursa un cop donada la sortida oficial, llevat que un comissari ho permeti. Els participants que comencin després de la sortida oficial seran considerats DNS (Did Not Start).

5.7. Qualsevol incompliment del reglament suposarà la desqualificació del participant en qüestió.

5.8. Els participants que deixin de formar part del portal classificació oficial podran seguir participant en l'esdeveniment de manera no competitiva, sempre i quan no influeixi en el desenvolupament de la competició. En cas de no respectar aquesta norma seran expulsats de la cursa, sense POSSIBILITAT de continuar.

6. Temps de tall

6.1. Horaris de tall. L'organització estableix una velocitat de tall, que podrà aplicar en el cas que sigui necessari. La mitjana establerta és de 10 km / h i serà establert sempre que l'organització el consideri necessari.

7. Sortida neutralitzada

7.1. Per raons de seguretat la sortida de qualsevol etapa pot ser neutralitzada. El director de la cursa encapçalarà la sortida amb un vehicle oficial de la cursa. Després que el director de carrera doni la sortida a l'etapa, els participants podran començar a competir.

7.2. Quan el vehicle oficial hagi arribat al final del tram neutralitzat, s'aturarà a un costat per indicar el final de la neutralització.

7.3. Durant la sortida neutralitzada està prohibit avançar el vehicle del director de carrera.

8. Recorregut

8.1. Aquest recorregut serà degudament senyalitzat amb marques, especialment en els punts conflictius, com creus o cintes.

8.2. El recorregut estarà obert al trànsit però degudament controlat. Els participants hauran de seguir les indicacions de les autoritats de trànsit i circular amb precaució.

8.3. El recorregut INCLOU pujades exigents i trams amb baixades tècniques. És la responsabilitat del participant decidir quin tram és ciclable. L'organització no es fa responsable de les habilitats o estat de forma de cadascun dels participants.

8.4. Durant el recorregut hi ha punts de controls.

8.5. En els punts de control un comissari ha d'anotar el número de dorsal de cada participant i el seu temps.

8.6. Saltar-se un punt de control suposarà la desqualificació del participant en qüestió.

8.7. No seguir les indicacions en un segment SUPONDRÀ la desqualificació del participant en qüestió.

8.8. L'abandonament del recorregut establert per l'organització SUPONDRÀ la desqualificació del participant en qüestió.

9. Avituallaments

9.1. Les zones d'avituallament estan degudament senyalitzades en el recorregut. En aquests trobaràs tot el necessari per cobrir les Necessitats dels corredors a les etapes pel que fa a l'alimentació i hidratació.

9.2. Els punts d'avituallament d'equips seran els punts on l'assistència serà permesa.

10. Marcatge

10.1. La cursa estarà marcada amb cintes i fletxes de direcció. No cal utilitzar cap aparell electrònic per seguir la cursa.

10.2. Cada deu quilòmetres, s'indicarà la distància fins a meta. També s'indicaran els últims cinc quilòmetres fins a la línia d'arribada.

11. Abandonaments

11.1. Qualsevol participant que abandoni ha d'informar a l'organització tan aviat com li sigui possible.

11.2. No informar de l'abandonament podria suposa l'expulsió de la competició.

11.3. En cas d'accident o emergència, i tenint en compte la seguretat dels participants, l'organització es reserva el dret de forçar la retirada d'un participant de la competició.

12. Resultats

12.1. Els resultats de cada etapa estan establertes d'acord amb el temps requerit per completar cadascuna de les etapes, més les penalitzacions.

12.2. El temps total de les etapes completades i el temps total de penalització, determinen les classificacions finals.

12.3. S'estableixen les següents classificacions en la modalitat PRO / COMPETICIÓ:

• General

• Elite femení

• Elite masculí

• Sub 23 femení

• Sub 23 masculí

• Màster 30

• Màster 40

• Màster 30 femení

• Màster 40 femení

• Màster 50

• Màster 60

En la modalitat OPEN / POPULAR, la classificació serà segons les següents categories:

• OPEN HOME

• OPEN DONA

• OPEN DUO Fémina

• OPEN DUO MASCULÍ

• OPEN MIXT

12.4. Hi ha una classificació PRO a Elit femení i masculí.

12.5. Qualsevol participant que no completi una etapa oficialment no és considerat Finisher.

12.6. Tots els participants porten un xip d'un sol ús per poder registrar els seus temps i poder fer seguiment. Els comissaris han d'aprovar aquests temps per a validar els resultats.

13. Premis

13.1. Hi haurà una cerimònia de lliurament de premis a cada etapa i per a cada categoria, només per a la modalitat PRO / competició.

Pujaran al podi, els tres primers de la general masculina i femenina i el 1r de cada categoria.

13.2. Classificació per equips: Puntuen 2 homes i 1 dona, i se sumen els temps dels 3 corredors. La suma dels temps de les 4 etapes donen la classificació final per equips. A cada etapa pujarà al podi el primer equip classificat, mentre que a la general final pujaran els 3 millors equips de la VolCAT 2020

13.3. Premis en metàl·lic:

Els cinc primers homes i les cinc primeres dones de cada etapa s’emportaran els següents premis: 200€ / 150€ / 100€ / 75€ / 50€.

Els deu primers homes i les deu primeres dones de la general s’emportaran els següents premis: 375€ / 300€ / 225€ / 150€ / 135€ / 120€ / 105€ / 90€ / 75€

14. Bicicleta

14.1. La bicicleta ha de complir el reglament de l'UCI, tant pel que fa a les característiques tècniques com a les mesures de seguretat.

14.2. Els participants poden canviar la bicicleta a cada etapa però no poden canviar completament o canviar-la durant l'etapa (reglament UCI).

14.3 Les bicicletes estacionades al pàrquing oficial de la cursa només podran retirar els participants que portin el braçalet amb el número de dorsal corresponent.

15. Equipament

15.1. És obligatori competir amb el número de dorsal assignat per l'organització. El nombre de dorsal ha de ser col·locat a la part frontal de la bicicleta i a l'esquena del participant. Tots dos han de ser clarament visibles i no poden ser modificats. El xip electrònic no pot ser modificat i va adherit a la part posterior de la placa.

15.2. Tots els líders de la classificació general han de portar el mallot de líder, lliurat per l'organització. El mallot de líder té un espai en blanc tant davant com darrere reservat als patrocinadors del participant.

15.3. És la responsabilitat del participant col·locar els seus patrocinadors a l'espai reservat del mallot de líder.

15.4. Per motius de seguretat es recomana portar telèfon mòbil.

15.5. Pot ser necessari en algunes etapes portar determinada roba càlida (impermeable, camals tèrmics, etc). L'elecció del material és responsabilitat dels participants.

15.6. L'organització no es farà responsable en cas d'averia de la bicicleta.

16. Esport i natura

16.1. La BTT és un esport competitiu i / o una activitat d'oci que té lloc en un entorn natural i l'impacte que pot tenir en el medi ambient és reponsabilitat de tots els participants i els organitzadors. Es demana als participants que no llencin escombraries en ruta i que siguin respectuosos amb el medi ambient (no pedalejar fora dels camins i no prendre dreceres que puguin danyar la vegetació), que siguin curosos amb els animals, etc.

16.2. Els comissaris i l'organització es reserven el dret de desqualificar qualsevol participant que no respecti el medi ambient o les propietats privades que es creuin durant la carrera, i d'expulsar-sense possibilitat de continuar participant en la competició.

17. Consideracions

17.1. Qualsevol participant pot ser subjecte a un control antidopatge seguint el reglament de l'UCI.

17.2. Tots els participants han de ser respectuosos amb els altres ciclistes, comissaris, membres de l'organització, periodistes i espectadors.

17.3. El recorregut per on té lloc la competició és traçat exclusivament per a la carrera i no es permet la difusió del track.

17.4. Els comissaris es reserven el dret de desqualificar qualsevol participant que no respecti aquestes consideracions, i d'expulsar-sense possibilitat de continuar al participant en la competició.

17.5. Tots els participants cedeixen els seus drets d'imatge a l'organització, que pot utilitzar qualsevol fotografia o vídeo que es derivi de la competició.

17.6. L'organització no es fa responsable ni de les despeses ni deutes que puguin contraure els participants durant el transcurs de l'esdeveniment.

17.7. Si és necessari i només en cas de força major i per tal de garantir el desenvolupament de l'esdeveniment i la seguretat de totes les persones (participants, comissaris, equip tècnic, etc.) l'organització es reserva el dret de de retardar l'hora de sortida, modificar, alterar o cancel·lar una etapa.

18. Reclamacions

18.1. Les reclamacions s'han de presentar formalment als comissaris i es tramitaran seguint la normativa de la UCI.

19. Paddock

19.1. Cap participant ni membre de l'equip pot acampar o passar la nit al pàdoc, només aquells que estiguin autoritzats per l'organització. S'ha de fer la corresponent reserva d'espai amb el pagament corresponent a l'àrea reservada, podeu realitzar-la a www.ticketoci.net

19.2. Hi haurà una zona destinada a l'acampada o estacionament de furgonetes camper o caravanes. Cal fer la reserva a: www.ticketoci.net.

20. ORDRE DE SORTIDA

20.1. L'ordre de sortida de la primera etapa serà per ordre de puntuació de el rànquing UCI i seguidament per l'ordre de dorsals. Les restants 3 etapes segons la classificació per categoria en els calaixos pertinents.

INSCRIURE'S A LA VOLCAT IMPLICA L'ACCEPTACIÓ I EL COMPLIMENT D'AQUEST REGLAMENT. TAMBÉ IMPLICA L'ACCEPTACIÓ de la legislació de protecció de dades I LA POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ.